Wat kunt u verwachten?


”Een samenwerking is kansrijk wanneer mensen en organisaties zich met elkaar weten te verbinden in een betekenisgevend proces dat recht doet aan de belangen en gericht is op een betekenisvolle ambitie. Het is de grote opgave om daarvoor de juist ambities te creëren” (uit: leren samenwerken tussen organisaties – Kaats en Opheij)

Bovenstaand sluit aan bij mijn visie:

  • Geen enkele organisatie kan de grote en snelle vraagstukken in onze maatschappij alleen oplossen. Samenwerken is altijd nodig!
  • De praktijk vormt zowel het begin- als het eindpunt;
  • Waarbij de klant / medewerker (mantelzorger, vrijwilliger) eigenaar is van zijn/haar proces.
  • Hierbij vindt juist op lokaal niveau de verbinding plaats waarbij 1+1=3 is.
  • Verhelderend hierbij zijn onder andere: het werken met het landschapsmodel, 70:20:10; gebruik maken van werkplekleren en de theory of U, mits dit passend is binnen de organisatie.
  • Belangrijk is hierbij vooruit te kijken naar 2025 (en 2030) en hier adequaat op te anticiperen.

http://www.opleidenvoor2030.nl/

 

Mijn ambitie is mezelf in te zetten als instrument, om alle onderdelen die een waardevolle bijdrage kunnen leveren, samen te laten werken, ieder met zijn/ haar expertise.

  • Als verbinder, starter, procesbegeleider, projectleider+, werk ik graag met u  aan wijze, slimme oplossingen bij veranderingen;
  • waarbij de inhoud leidend is;
  • en kennis, kunde, ideeën verbonden worden tot gezamenlijke wijsheid.

Als voor uw vraag specifieke expertise nodig is óf meer capaciteit, schakel ik (in overleg met u) collega professionals in.

—————————————————————————————————————–

Hiernaast heb ik als lange termijn-ambitie: de wereld samen met anderen duurzaam en mooier maken. Hiervoor participeer ik in het netwerk van de Vermooooiers (www.vermooooiers.org).

 

Mijn Introductiefilmpje, gemaakt op 4 mei 2018 met mijn ideeën vind u hier:

https://www.dropbox.com/s/67hym1qztzwtcxv/Video%2030-04-18%2013%2033%2004.mov?dl=0