Wat doet Samen-Wijs / opdrachten

Onze maatschappij verandert continu; wat betekent dat voor werken & leren in Zorg en Welzijn? 

Wat komt erbij kijken om op een mensgerichte manier te organiseren, waarin je de menselijke maat en het menselijk belang tot de rode draad ontwikkelt van het dagelijks handelen van je organisatie.

Voor vraagstukken over samenwerken en ontwikkelen kun je terecht bij Samen-Wijs. Het proces van samen leren, ontwikkelen, werken en veranderen zal ik faciliteren en  ondersteunen. Ik ben uw procesbegeleider – verbinder+, die zich onafhankelijk  beweegt tussen de diverse zelfstandige eenheden. 

Ik schuw geen storm of chaos, omdat dat vaak de enige manier is om echte ontwikkeling en verandering 

Bij verandering zijn alle mensen onlosmakend met elkaar verbonden. Ik ondersteun u graag om ieders kennis, kunde en ideeën te verbinden tot GEZAMENLIJKE WIJSHEID! 

Werken, leren en ontwikkelen staan in mijn visie zeker niet op zichzelf. Het burgerlandschap 2025 (de maatschappelijke ontwikkelingen) zijn de  basis voor de ontwikkelingen in uw organisatie  – keten – netwerk. Hierop anticiperen op een mensgerichte wijze maakt dat uw organisatie toekomstproof is en blijft.

Ruimte geven aan duurzaam ontwikkelen, betekent  ook eigenaarschap van de zich continu ontwikkelende medewerker. Er wordt een appèl gedaan op eigen kracht, talent, rol en verantwoordelijkheid.

Graag adviseer ik hierbij en ondersteun jullie proces om samen vanuit de bedoeling te komen op nieuwe mogelijkheden. Mensgerichte zorg, leven lang leren, duurzaamheid en kwaliteit zijn hierbij belangrijk. Daarbij oog voor het parallelle proces klant – medewerker / lerende.

 

Opdrachten:

5. Beleidsadviseur / bestuurssecretaris  Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN)

4. Procesbegeleider HR2020 (www.HR2020.nl)

3. Projectleider  Regionale Samenwerking Consultatie Palliatieve Zorg, netwerk Waardenland  (www.netwerkpalliatievezorg.nl/waardenland)

 

2. Coördinator Consortium palliatieve Zorg, Zuidwest Nederland.

1. Voorzitter positieteams positiebepalingen, Groenhuysen (www.groenhuysen.nl)